Hakkımızda

Güray Çömlekçilik Ltd.Şti.

Tarihi bir el sanatı olan çömlekçilik, Anadolu kültüründe toprağın sanata olan dönüşümünü yansıtır. Bu sanatın Anadolu’daki beşiği olan Kapadokya’da ise çömlekçilik nesilden nesile aktarılarak Hititlerden günümüze kadar ulaşmıştır. Çömlekçilik Avanos’da kayadan oyma atölyelerde hala yapılmaktadır.

Güray Çömlekçilik Ltd.Şti. bir aile firmasıdır, 5. nesil olarak Avanos’da çamur, çömlek ve seramik üretimi yapmaktadır. Atölyemiz kaya içine oyularak yapılmıştır, iki katlıdır. Alt katta imalathaneler ve 1500 m2 lik bir çömlek müzesi, ikinci katta ise satış reyonları bulunmaktadır. Gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz imalatın bütün aşamalarını görebildikleri gibi, isterlerse de çömlek yapımını deneyebilmektedirler.

Müzenin ismi KAPADOKYA YERALTI SERAMİK MÜZESİ’dir 3 bölümden oluşmaktadır.  Birinci bölümde ilk çağdan yirminci yüzyıla kadar olan tarihi eserler sergilenmekte, ikinci bölümde günümüz Türkiyesinin dünyaca ünlü seramikçileri ve eserleri tanıtılmakta, üçüncü bölümde  ise sergi salonu, kütüphane ve dinlenme alanları bulunmaktadır. Müze de ilk çağdan günümüze Anadolu da çömlekçiliğin evrimi orjinal eserlerle gösterilmektedir. Burası aynı zamanda bizlerin gelecek nesillere bırakacağı güzel bir hediye olacaktır.

Hedefimiz atalarımızdan devraldığımız bu kültürel mirası geliştirerek bizden sonraki nesillerimize en güzel şekli ile aktarmak ve dünyaya tanıtmaktır.

 

Saygılarımızla…

Yönetim Kurulu Başkanı

M.Güray TÜYSÜZ