Kimyasal Analiz Sonuçları

Torna çamurlarının kimyasal analiz sonuçları Tablo 1’de, X-ışınları paternleri Şekil 1’de verilmiştir. Mineralojik incelemelerde, Menemen çamurunda; illit/mika, kaolin, kuvars, feldspat, kalsit, hematit, Konya bölgesinde; illit/mika, kaolin, montmorillonit, kuvars, feldspat, hematit, Kınık çamurunda; kaolin, feldspat, kuvars, kalsit, dolomit, İznik çamurunda; illit/mika, kuvars, feldspat, kalsit, dolomit, kaolin, montmorillonit, hematit, Avanos çamurunda ise; illit/mika, kuvars, feldspat, kalsit ve dolomit, hematit, mineralleri tespit edilmiştir. Çamur içindeki  hematit minerali, renklerin kırmızı olmasına neden olmaktadır. Hematit oranına bağlı olarak renkler; açık sarı, açık ve koyu kırmızı arasında değişmektedir.

 

Tablo 1. Farklı bölgelere ait çamurların kimyasal analizleri (ağırlıkça %):

 

Oksit 

Menemen

Konya

Kınık

İznik

Avanos

Na2O

0,46

0,27

0,59

0,53

0,51

K2O

3,42

3,72

2,40

2,48

4,17

CaO

2,79

0,55

2,18

2,38

6,61

MgO

0,79

0,88

1,71

1,63

2,65

Al2O3

18,88

20,67

18,94

18,89

17,45

Fe2O3

6,55

7,80

7,28

7,16

6,78

SiO2

58,08

57,30

55,58

55,38

47,26

TiO2

0,87

0,98

1,18

1,20

0,65

SO3

0,09

0,05

0,07

0,07

0,18

A, Z,

7,98

7,72

10,04

10,26

13,68